SÄKERHET OCH PARTYTRICK

Säkerhet är viktigt för alla seriösa paddlare. Givetvis jobbar vi för att allt skall gå bra men om något händer gäller det att vara beredd.
På Tjäröfestivalen fick vi även i år besök av Räddningstjänstens helikopter som berättade om sitt arbete och om hur dom kunde vinscha upp personer från vattnet. Mycket uppskattat!

Vi har tidigare berättat om rollträningen – som är ett sätt att bemästra en kapsejsning.
Richard och Thomas höll kurser i räddningsteknik, Clara hade incident management och Benny och Andreas hade plask och lek. Allt för att öka säkerheten.

Benny planerar plask och lek-passet
Genomgång av räddningsteknik

Andreas som också höll i plask och lek lyckades få med sig ett par deltagare till en avslutande performance. Typ SUP i havskajak.
Här kommer Andreas, Carl och Johan: